AUTOMAT DO PRODUCJI CIASTEK W KSZTAŁCIE LOGO JEST JUŻ DOSTĘPNY! zadzoń i Zapytaj o szczegóły    |    Nowe stojaki na ulotki w atrakcyjnych cenach   
druk flag reklamowych
maszty flagowe
Pendrive reklamowe

Warunki gwarancji

    Agencja Reklamowa REKLAMATIC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, które wynikły w trakcie transportu przez firmy kurierskie. Prosimy wszystkich klientów o dokładne sprawdzenie przesyłki przed jej odbiorem. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera, jego obowiązkiem jest umożliwienie takiej weryfikacji. Nie daj się oszukać - masz do tego prawo. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem, a także stwierdzenia uszkodzenia przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody, który jest jedyną możliwą podstawą złożenia reklamacji w naszej firmie Składając reklamację prosimy o załączenie protokołu szkody (scan, fax).
 

Flagi

 1. Przedmiotem gwarancji jest flaga ze 100 % poliestru pokryta zadrukiem. 
 2. Gwarancji udziela się na okres 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru do odbiorcy.
 3. Gwarancja objęte są: zmiany w strukturze dzianiny (kurczenie, rozprężanie) powstałe w toku prawidłowej eksploatacji, trwałość szycia oraz elementów mocujących.
 4. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wywołanych nieprawidłową eksploatacja lub nie przestrzeganiem zaleceń producenta dotyczących warunków utrzymania i w szczególności prania flag (pranie mechaniczne co 14 dni w temperaturze do 60 ° C bez stosowania środków wybielających i na bazie chloru!!!). Gwarancja nie obejmuje zmian powstałych w wyniku naturalnego zużycia produktu.
 5. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Producent automatycznie wydłuża okres świadczeń gwarancyjnych na dany wyrób o termin odpowiadający czasokresowi naprawy

Maszty

 1. Sprzedawca udziela Kupującym gwarancji na swoje wyroby. Karta gwarancyjna, zawierająca szczegółowe prawa i obowiązki stron w zakresie gwarancji, zostanie wydana Kupującym wraz z towarem.
 2. Kupujący przyjmuje do akceptującej wiadomości, że termin załatwienia reklamacji wynosi 21 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Kupujący zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi firmy kurierskiej w momencie odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do ww. reklamacji. Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku zażądać od ww. przedstawiciela sporządzenia Protokółu Reklamacyjnego.
 4. Wyroby, na które Sprzedawca nie udzielił gwarancji, korzystają w zależności od statusu prawnego Kupującego z:
  1. instytucji niezgodności towaru z umową - w przypadku Konsumenta
  2. instytucji rękojmi - w przypadku pozostałych Kupujących
 5. W przypadku Konsumentów, którzy nabyli towar objęty gwarancją, gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA: ZŁOŻENIE REKLAMACJI NIE ZWALNIA KLIENTA Z OBOWIĄZKU UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA REKLAMOWANE TOWARY

POBIERZ GWARANCJĘ